Záujemcovia

Záujemca, čakateľ, kupujúci alebo nadobúdateľ, je pomenovanie pre človeka, ktorý si chce kúpiť psíka alebo šteniatko.
Záujemcov o šteniatko by sme mohli zaradiť do niekoľkých skupín.
Prvú skupinu tvoria odborníci. Skúsení záujemcovia, ktorí si vyberajú šteniatko cielene, vyznajú sa v chove, vedia posúdiť rodokmene, dispozície psa, vyberaj si na základe skúšok a výstav rodičov. Na výber si môžu privolať aj poradcu chovu, aby spoločne vybrali to najlepšie pre budúci chov.
Druhú skupinu tvoria záujemcovia, ktorí majú istú predstavu, majú vybraté plemeno, sú ochotní obetovať sa a investovať prostriedky. Väčšinou už majú skúsenosti so psom, vedia čo ich čaká, poprípade si plnia túžbu po tomto plemene už z rannej mladosti. Nebránia sa spolupráci, sú ochotní pracovať zo psom, chodiť na výstavy a skúšky, najmä pokiaľ ich v tom chovateľ patrične podporí.
Tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí hľadajú plemeno do rodiny, majú predstavu o veľkosti a väčšinou vyberajú podľa vzhľadu. Psa si berú len ako spoločníka, nemajú veľké skúsenosti so psom a ani väčšiu predstavu, čo ich čaká. Psa berú ako ďalšieho člena rodiny. Tu musí nastúpiť informovanosť a usmernenie chovateľom , či je dané plemeno pre tú ktorú rodinu vhodné.
Poslednú skupinu tvoria záujemcovia (postrach každého chovateľa),ktorí nevedia, čo chcú, nemajú rozhodnuté plemeno, nechápu dôsledky spolužitia zo psom, špekulujú nad cenou, nad rasou, či papierového psa alebo nie. Nemajú predstavu o výchove, starostlivosti, hľadajú výhody skôr pre seba a nie pre psa.

Kúpiť si psa znamená , prebrať zodpovednosť za živú bytosť, ktorá je úplne odkázaná na človeka. Nie je to kus nábytku, ktorého sa môžete hocikedy zbaviť. Pre psa sa treba v určitých fázach obetovať. Investícia do psa nie je len finančná, ale aj časová. Návratnosť je v podobe lásky, oddanosti a poslušnosti. Pes sa stane pre vás relaxom a nabije vás pozitívnou energiou. Či budete mať dobrú alebo zlú náladu, pes vás bude čakať a privíta vás vždy s nadšením. Kúpou psa už nejde len o vaše potreby, ale aj potreby psa. On sa prispôsobí vašim a vy sa prispôsobíte jeho potrebám. Je to súlad a spolupráca. Pokiaľ máte ku psovi vzťah, investícia do psa sa vám vždy vráti.

Ja, ako chovateľ potrebujem umiestniť šteniatko do takej rodiny, kde ho budú ľúbiť, vychovajú z neho slušného psa, a nie tam , kde ho nechcú. Je mi smutno zo záujemcov, ktorí predstierajú záujem o šteniatko a potom sa bez udania dôvodu neozvú. Ja som ochotná im pomôcť vo všetkých smeroch (pri výbere, výcviku, výchove,  po zdravotnej stránke, viem usmerniť, resp. odporučiť ) so šteniatkom, tak očakávam korektné chovanie aj od záujemcov. Tí, čo nevedia, čo sa patrí, nezaslúžia si naše šteniatko a asi nie sú tí praví pre jeho výchovu. Chápem, že u záujemcov môže vzniknúť situácia, kedy si šteniatko nemôžu zobrať, ale nechápem, prečo to neoznámia. Prečo zaberajú miesto niekomu inému, ktorý to s kúpou psíka myslí vážne.
Záujemcom dávam otázky, aby som vedela, či majú pre šteniatko priestor a čas a ku zvieratám vzťah. Ak mám dojem, že nespĺňajú tieto podmienky, odporučím im aby s kúpou šteniatka ešte počkali. Nielen záujemcovia si vyberajú šteniatka , ale aj chovateľ má právo vybrať si záujemcov. Uprednostňujem ľudí, ktorí budú zo psíkom pracovať, ale nadšenci pre toto plemeno, ktorí si život bez setra nevedia predstaviť majú u nás tiež dvere otvorené.
Keď sa zatvorí brána za novými majiteľmi, môže mi byť jedno, čo sa s nimi bude diať, ale nie je. Prevzatím šteniatka sa rozšíri naša psia rodina a tak ako ja informujem všetkých, čo sa deje u nás doma na našej webovej stránke, tak ma zaujíma ako sa darí šteniatkam v novom prostredí, ako rastú, čo sa naučili a či sú všetci spokojní.