Kalendár klubových akcií na rok 2015

15.03.2015    VČS Matúškovo

21.03.2015    Výcvikový deň (miesto neurčené)

4.-5.04.2015 MFT Malženice

09.05.2015    NFT Dunajská  Lužná

17.05.2015    KV Dunajský Klátov

08.08.2015   LFT Malý Cetín

09.08.2015   ŠKV Kamenný Mlyn

04.10.2015   JSS Budmerice

17.10.2015   JFT Biely Kostol

 

 

Ďaľšie informácie o činnosti klubu nájdete na stránke: www.pointerseter-klub.sk