Háranie - rujaPrvé háranie sa u sučky objavuje v období medzi 8. – 12. mesiacom veku, podľa veľkosti plemena. U malých plemien dochádza obvykle k prvému háraniu skôr, u veľkých neskôr. Nakrývanie sa pri prvom háraní neodporúča z viacerých dôvodov. Prvým z nich je nedokončený vývoj kostry a s tým súvisiaci nedostatočný priestor v panve. Ďalším je pozastavenie telesného vývoja suky počas brezivosti, keďže sa jej organizmus zameria na vývoj plodov, čím sa preruší vlastný vývoj a dozrievanie jedinca. Často sa môžeme stretnúť s názorom, že počas prvého hárania suka nemôže zabreznúť. Ide o mylný názor. Prvé háranie môže mať iný priebeh ako ostatné hárania, môže byť aj kratšie, suka je však schopná počať mladé.
Fenka hára väčšinou dvakrát do roka, a to najčastejšie na konci zimy alebo začiatkom jari, a koncom leta alebo na začiatku zimy. Háranie delíme do niekoľkých fáz:

Proestrus – je prvá fáza  hárania, hovorí sa jej aj farbenie. Ide o 1. – 10. deň hárania, kedy sa sliznica maternice zduruje, dozrievajú vo vaječníkoch folikuly, praskaním ciev sliznice  začína sučka krvácať, pošva sučky je viditeľne zdurená. Na začiatku tohto obdobia si sučka veľmi intenzívne oblizuje pohlavné orgány, krvavý výtok môže vtedy chovateľ spozorovať až 2. – 3. deň hárania. V tomto období je fenka už pre psy príťažlivá, ale odmieta ich, toleruje ich až ku koncu tohto obdobia. Sučky zvyknú častejšie močiť a sú prítulnejšie.

Estrus – vlastné háranie, jedná sa o 11. – 23. deň hárania, kedy praskajú folikuly, dochádza k ovulácii - uvoľňujú sa vajíčka.Toto obdobie je vhodné na krytie, resp.pre opačný prípad, treba výrazne dávať pozor aby v tomto období neprišlo k nežiaducemu nakrytiu. Červené sfarbenie výtoku prechádza v ružové a postupne slabne, pošva je maximálne zdurená. U sučky sa objavuje výrazné sexuálne chovanie, pre psy je veľmi príťažlivá a sama sa im aj ponúka. Sučka v prítomnosti psa dáva chvost výrazne na stranu. Niektoré suky zvyknú byť neposlušné, vyhľadávajú psiu spoločnosť. Ku koncu obdobia sexuálne chovanie slabne a sučka prestáva byť pre psy príťažlivá.

Metestrus – koniec hárania, kedy je sliznica maternice pripravená prijať oplodnené vajíčko. Po úspešnom krytí dôjde k oplodneniu vajíčok a ruja prechádza plynule do gravidity. Pokiaľ k oplodneniu vajíčok nedošlo, nastáva diestrus, obdobie, behom neho sa sliznica maternice ukľudňuje a háranie prechádza do kľudového stavu, zvaného anestrus.

 

Celé obdobie ruje trvá od troch do štyroch týždňov, fáza farbenia trvá od 7 do 14 dní. Suky majú diestrický cyklus - to znamená, že sa ruja vyskytuje dvakrát ročne. Niektoré suky  sú monoestrické, hárajú len raz do roka, podobne ako suky divých psov.

Dávajte pozor na Vaše sučky v období hárania, ony sa chovajú len pudovo. Pes dokáže prekonať neuveriteľné prekážky aby sa dostal k hárajúcej sučke a ona, keď to na ňu príde, je ochotná sa k svojmu malému nápadníkovi aj ľahnúť aby na ňu dosiahol. Nenechávajte sučku osamote viac ako 5 minút.
Zamedziť "kvapkaniu" v byte môžete háracími nohavičkami (dajú sa aj prať) a výrazný pach sa dá čiastočne odstrániť špeciálnym sprejom.

Ak máte hárajúcu sa sučku, vyhýbajte sa frekventovaným miestam, s väčším výskytom psov a nechoďte na cvičisko. Nepúšťajte sučky na voľno, lebo ich poslušnosť nie je zaručená. Nenechávajte sučku na dvore osamote, majte ju pod kontrolou, vyhnete sa nežiaducej gravidite.

Psy môžu reagovať na hárajúce suky nechutenstvom, zavíjaním, zlou náladou a výraznou neposlušnosťou.

Sučky sa môžu v období hárania kúpať.