Priebeh výstavy

Na začiatku výstaviska je veterinár, ktorý kontroluje veterinárne doklady. Vo výstavnej kancelárii si prevezmem katalóg, zložku, ktorá obsahuje diplom a posudok psa,( väčšinou však zložku aj s poradovým číslom dostanete vo vašom, v katalógu pridelenom výstavnom kruhu ). Do súťažného kruhu treba zobrať zložku s posudkom a preukaz pôvodu. Vedúci kruhu hlási čísla vystavovateľov, ktorí sa pripravia na vystavovanie.

Po vojdení do kruhu sa zoradia vystavovatelia podľa poradia čísiel vedľa seba a dajú psov do výstavného postoja. Ja vystavujem tak, že jedným kolenom si kľaknem na zem, pravou rukou dvihnem psovi hlavu, skontrolujem gamby, ľavou pridržím chvost tak vysoko, aby pokračoval v línii chrbta . Dbám na to, aby pes stál prednými a zadnými nohami rovno. Rozhodca prezrie (prehmatá) každého psa. Dôležité je aby sa pes nebál a zostal pokojne stáť. Musí ukázať zuby. Ak pes zavrčí je okamžite diskvalifikovaný. Po tejto procedúre dá rozhodca povel na pohyb. Pes musí bežať vždy v protismere hodinových ručičiek a pri ľavej nohe. Nesmie ťahať ani ísť pozadu, musí mať zdvihnutú hlavu (nesmie čuchať na zemi). Nemal by vyskakovať ani cválať. Je mnoho rozhodcov ktorí vyžadujú behanie priamočiaro a tam a späť alebo do trojuholníka. Tieto všetky smery treba trénovať doma. Po pohybovej zložke rozhodca opisuje každého psa jednotlivo. Je dôležité aby pes stál vo výstavnom postoji.

Do posudku napíše klady a zápory konkrétneho jedinca a zadelí mu známku:

Po posúdení všetkých jedincov z danej triedy vyradí z kruhu psov s horšími známkami. Z ostatných vyberá poradie v akom sa umiestnia. Všetci sa znovu postavíme vedľa seba do výstavného postoja a rozhodca určí poradie. V triedach mladých sa zadáva titul CAJC (čakateľ na šampióna mladých) V ostatných triedach CAC (čakateľ na šampióna) V ďalších kolách sa stretnú víťazi tried a určí sa víťaz plemena, skupiny a výstavy. Známku prípadne titul si nechám zapísať vo výstavnej kancelárii do preukazu pôvodu. Posudok treba starostlivo odložiť, bude ho treba predložiť pri žiadosti o uchovnenie psa,alebo pri udelovaní titulu Šampión.