Druhy výstav a zoznam titulov

Európska a svetová výstava - každý rok sa koná v inej krajine. Na Slovensku bola usporiadaná Svetová výstava psov v roku 2009. Udeľujú sa na nej tituly ako na medzinárodnej výstave, plus získavajú titul, Svetový alebo Európsky víťaz

MVP -Medzinárodná výstava - je to výstava najvyššej kvality. Zúčastňujú sa na nej naši aj zahraniční vystavovatelia a aj zahraničný rozhodcovia.
Zadeľujú sa v nej tituly:

 • CAC - čakateľ na šampióna SR
 • CAJC - čakateľ na šampióna mladých
 • CACIB - čakateľ na interšampióna
 • BOB víťaz plemena
 • BOG - víťaz skupiny
 • BIS víťaz výstavy

NV - Národná výstava - tiež celoštátna, zúčastňujú sa na nej zväčša vystavovatelia aj rozhodcovia zo Slovenskej Republiky. Zadeľujú sa na nej všetky tituly ako na medzinárodnej výstave okrem titulu CACIB.

OV - Oblastná výstava - výstava najnižšej kvality, zadeľuje sa len titul, víťaz oblastnej výstavy.

KV - Klubová výstava - alebo špeciálna klubová výstava určitého klubu chovateľov psov (napr. Klubová výstava stavačov),
Zadeľujú sa tituly:

 • CAC
 • CAJC
 • Klubový víťaz
 • BOB
 • BOG

  Victory show - Šampión šampiónov - usporadúva sa raz do roka a zúčastniť sa na nej môžu Junior šampióni, Šampióni a Veterán šampióni. V minulosti sa tu dali získať za jednu výstavu 2x CAC, ale od r. 2013 sa získava CAC len jeden + titul Victory winner. Víťaz celej výstavy získava titul Šampión šampiónov.

  Špecifickou výstavou v zahraničí s veľkou prestížou je CRUFTS - najväčšia výstava s najdlhšou tradíciou, usporadúva sa každoročne vo Veľkej Británii a psy sa na ňu musia nominovať. Nominácie sa získavajú v predchádzajúcom kalendárnom roku a dajú sa získať na určených medzinárodných výstavách. V r. 2014 to bude 1.6. na MVP NItra a 5.10. na MVP Bratislava. Nominujú sa všetci psi, ktorí získajú titul CAJC a CACIB. 

Na výstavách sa súťaží v jednotlivých triedach - zvlášť psy, zvlášť feny:

 • trieda mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
 • trieda dorastu  6-9 mesiacov
 • trieda mladých 9-18 mesiacov
 • trieda stredná (medzitrieda) 15-24 mesiacov
 • trieda otovrená od 15 mesiacov
 • trieda pracovná od 15 mesiacov (treba doložiť medzinárodný pracovný certifikát na MVP, na NVP, klubovej a špeciálnej výstave stačí certifikát z národnej skúšky,minimálne ZM)
 • trieda šampiónov (treba doložiť potvrdenie o šampionáte)
 • trieda veteránov od 8 rokov
 • trieda čestná (treba doložiť potvrdenie o medzinárodnom šampionáte)