Druhy skúšok

Stavače tvoria skupinu plemien psov, ktoré môžu získať všestrannú upotrebiteľnosť pre prácu na povrchu. Absolvovať môžu tieto druhy skúšok: