Kastrácia

Čo to kastrácia vôbec je?

Kastrácia je odňatie reprodukčných orgánov zvieraťa a to buď celých alebo ich častí. U psov ide o odstránenie semenníkov (orchiectomia) a u súk ide o odstránenie len vaječníkov (ovarioctomia,OE) alebo vaječníkov a maternice (ovariohysterectomia,OHE). Jedinec po tomto zákroku stráca schopnosť rozmnožovať sa.

Medzi majiteľmi a chovateľmi sa nájde mnoho zástancov ale aj mnoho odporcov tohto zákroku. Pravda je však niekde uprostred, kastrácia má svoje výhody a nevýhody.

Ide o chirurgický zákrok s nízkym rizikom, ktorý sa radí medzi rutinné zákroky.

Kedy kastrovať ?

Psy v porovnaní so sukami majú väčšie sklony k samostatnosti a nezávislosti. Niektorý jedinci značkovanie teritória močom preháňajú a značkujú aj nábytok v byte a nohavice príchodiacich či návštev. Okrem toho majú sklon k túlaniu-vyhľadávaniu hárajúcich sa súk, keď v okolí sa zatiaľ žiadna nehára. Túlaním sa zvyšuje riziko úrazu psa ,buď zrazením autom, alebo pri súbojoch s inými psami o nájdenú hárajúcu sa suku. Z niektorých sú väční nakrývači.
- psy sa môžu kastrovaťmin od 8-9 mesiacov (pohlavné dozrievanie) a potom v ktorom koľvek veku

Suky sa odporúča kastrovať, pokiaľ neviete zabezpečiť ich ochranu počas hárania proti nežiaducim návštevníkom alebo sučka máva častejšie ruju (napr. každé 4mesiace), po háraní máva zápal maternice, máva pravidelne po háraní falošnú graviditu
- sučka, ktorá je kastrovanápred prvým háraním, je chránená na 99,5%
- sučka kastrovaná po prvom háraní, je chránená na 92%
- ak je suka kastrovaná neskôr má o 45%  vyššiu šancu na uzdravenie ako nekastrované feny

Výhody kastrácie:

Sučky:
- kontrola pôrodnosti
- redukuje chovanie vyvolané pohlavným pudom
- prevencia nádorov mliečnej žľazy (nekastrované suky majú 7x väčšiu šancu, že nebudú mať nádory mliečnej žľazy)
- pokiaľ sú odstránené vaječníky aj maternica, je vlastne nulová šanca, že ochorie chorobami reprodukčného traktu (pyometria,metritida, neoplazia,...)
- kastrácia napomáha kontrolovať niektoré endokrinologické poruchy (diabetes), epilepsiu a niektoré dermatózy
- kastráciou sa odbúrava falošná gravidita a samozrejme pravidelný pohlavný cyklus (háranie a s tým spojené nepríjemnosti)

Psy:
- redukuje chovanie vyvolané pohlavným pudom (neustále nakrývanie, utekanie za hárajúcimi sučkami)
- znižuje riziko chorôb spojených s produkciou androgénov (choroby prostaty, perianálne adenómy a perianálnu prietrž)
- kastrácia napomáha zvládnuť niektoré endokrinologické poruchy či epilepsiu

Nevýhody kastrácie:

Sučky:
- občas sa v staršom veku môže vyvinúť inkontinencia - neudržanie moču(asi v 10%)
- kastrované fenky častejšie trpia zníženou funkciou štítnej žľazy

Psy:
- u kastrovaných psov sa môže častejšie vyvynúť nádor prostaty (u kastrátou 2%riziko, u nekastrovaných 0,5%)
- kastrovaný pes môže byť (po 11roku)  viac "starecky zmätený"

Po kastrácii:

- nemení sa citový vzťah k človeku ani zvieratám, povahovo sa nezmení. Môže sa truchu zkľudniť a byť rozvážnejší. Keď skľudnenie prejde do lenivosti, treba sa sústrediť na väčšiu aktivitu - prechádzky.
- nemenia sa lovecké pudy
- kastrácia nevyrieši výchovné problémy vášho psa
- je potrebné dodržiavať primeraný kŕmny režim, pretože kastrované zvieratámôžu mať sklon k obezite

Kastrovať sa nesmie chovný a výstavný pes a suka určená na chov. Pri výstavnej suke tá podmienka nieje konkrétne určená.

(článok upravený z kynologického časopisu Pes přítel člověka 11/2010)

Rozdiel medzi sterilizáciou a kastráciou:

Sterilizáciou sa rozumie prerušenie u samcov semenníkovody a sučiek vajíčkovody. Produkcia psích hormónov zostáva úplne rovnaká, fena teda ďalej hára a samec má naďalej záujem o fenky a môže ich kryť, resp. fenka bude nakrytá.
Pri sterilizácii teda fenka neotehotnie a pes nie je plodný. Sterilizácia však nezabraňuje chorobám vznikajúcich u sučiek a neznižuje riziko ich výskytu. Avšak v prípade sterilizácie môže byť fenka/pes naďalej plodný ak sa prerušenie vodiča reprodukčných buniek obnoví.

Sterilizácia je teda proces vratný, pes má naďalej záujem o fenky resp. fenka naďalej hára pričom sa neznižuje riziko vzniku zápalov, nádorov.


Kastrácia je proces nevratný, pes nemá záujem o hárajúce fenky resp. fenka nehára teda nemôže otehotnieť pričom sa zabraňuje vzniku nádorov a zápalov.

My sme dali jednu fenku kastrovať, po operácii deň len prespala, nežrala, nepila. Na druhý deň už trochu žrala a pila, bez problémov sa vyprázdnila a na tretí deň bola na neudržanie, už chcela behať, ale treba vydržať, týždeň len na vodítku a napriek tomu, že sa pýta behať, treba dodržať kľudový režim. Na 12 deň stehy vybrať a dávať pozor, predsa len to bol vážny zákrok. Tak behať len pod kontrolou a brucho nepresilovať.