Grand šampión

Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.
Poplatok za Slovenský Grand šampionát: psy v majetku občanov SR – 400,- Sk, psy v majetku občanov ČR – 400,- Kč, psy v majetku občanov zo zahraničia – 20,- EUR. Poštovné a balné v SR 60,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.
Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.11.2002. Platí od 1. januára 2003.