Ako si otestovať šteniatko

Ak ste sa rozhodli pre šteniatko, môžu Vám pri jeho výbere pomôcť osobné testy, podľa ktorých si môžete šteniatko otestovať. Všetky šteniatka sa chovajú podľa určitého vzorca a Vy si môžete vytvoriť čiastočný obraz o osobnosti šteňaťa. Testy nie sú stopercentné ale určite smerodatné, čiže Vám čoto o povahe šteniatka napovedia.
Z vlastných skúseností viem, že väčšinou si šteniatko vyberie majiteľa. Toľko sa okolo nich tmolí alebo pribehne k nim ako prvé, že výber je jasný.

Campbellov Test

Pomôže Vám pri určení osobnostnej charakteristiky šteniat. Je to veľmi zaujímavé najmä pre chovateľov, nakoľko budú vedieť lepšie určiť využitie ich šteniatok v budúcnosti. (Či bude vhodné ako domáci maznáčik, pes na obranu, úžitkový pes atď...)

Ak je napríklad vrodenou vlastnosťou šteniatka dominancia, nový majiteľ môže súhlasiť a správnym výcvikom šteňa usmerňovať, ale naopak môže hľadať psa nedominantného a nemusí mu šteňa vyhovovať.

Campbellov test môžete uskutočniť so šteňaťom od veku siedmych týždňov.

Test príťažlivosti: Po tom, čo opatrne položíte šteniatko na dlážku, ustúpte dozadu niekoľko metrov. Tlieskajte jemne rukami a pozorujte chovanie zvieraťa:

Test toho, ako šteňa akceptuje dominantné chovanie Tento test by mala prevádzať osoba, ktorá je pre šteňa cudzia. Položte šteňa do polohy, kedy leží na brušku a nohy má položené rovnomerne pod sebou (tzv. poloha sfingy). Tlakom zozadu na jeho hlavu sa mu ju snažte položiť na zem:

Test toho, aká je schopnosť šteňaťa nasledovať vás Tento test robte vždy iba s jedným zo šteniat v tichosti bez použitia hlasu. Položte psa na zem, postavte sa a pomaly odchádzajte preč, zdržte sa toho, aby ste sa na šteňa pozreli:

Test v stojacej pozícii Tento test prevádza zo šteňaťom osoba, ktorá je preňho neznáma. Dajte ruky pod hrudník šteňaťa a držte ho tak, aby sa o dlážku opieralo len zadnými labkami, predné budú vo vzduchu. Držte ho v tejto pozícii 30 sekúnd:

Test na zistenie, ako šteňa akceptuje nátlak Tento test prevádza osoba pre šteňa neznáma. ložte psa na chrbát a držte ho v tejto pozícii tridsať sekúnd s rukou na jeho hrudi.

VÝSLEDKY

- 3 a viac odpovedí je 1: dominantné - agresívne: Šteňa je dominantné a má sklony k agresivite. Je hryzavé. Nie je vhodné ako prvý pes do rodiny, kde ešte psa nemali a ani do rodiny s deťmi. Je taktiež nevhodné pre ľudí pokojných, s povoľnou povahou, ani ako domáci maznáčik. Vlastník by mal byť dospelý, špecialista na výchovu. Prístup si vyžaduje pevný, ale nie nervózny. Pri správnom výcviku môže byť dobrým pracovným alebo strážnym psom, avšak, vždy pod dôslednou kontrolou.

- 3 a viac odpovedí je 2 alebo kombinácia “A” a “B”: tvrdohlavé. Dominantné šteńa, ktoré bude pod dohľadom dobrého cvičiteľa vynikajúcim pracovným psom. Je to pes, ktorý potrebuje tréning a pevnú ruku. Tak, ako v prvom prípade, šteňa nie je vhodné do rodiny s deťmi ani pre ľudí pokojných, hoci by niekto mohol namietať, že majú už deti staršie. Šteňa potrebuje dohľad dospelej osoby.

- 3 a viac odpovedí je 3: rozhodné šteňa ale prispôsobivé. Toto šteňa je vhodné temer pre každého. Pre rodiny s deťmi, pre starších ľudí. Ľahko sa prispôsobí a môže ho mať aj majiteľ, ktorý doteraz psa ešte nevlastnil. Šteňa je vhodné na prácu, ale môže zostať aj domácim maznáčikom.

- 3 a viac odpovedí je 4: submisívne. Šteňa so submisívnou povahou je vhodné pre starších ľudí a do kľudných rodín, taktiež pre psíčkarov nováčikov. Prístup vyžaduje mierny, nenásilný, ľahko sa cvičí aj socializuje. Zviera nie je príliš použiteľné na prácu, ale je výborné na domáce maznanie.

- 3 a viac odpovedí je 5: neinteligentné. Ťažko socializovateľné zviera s nepredvídateľným chovaním. Je to zviera nevhodné k deťom a nemala by ho vlastniť ani dospelá osoba bez dostatku skúseností. Zviera môže zo strachu hrýzť, alebo sa priveľmi báť v bežných situáciách.

VÝSLEDKY MÔŽU BYŤ NIEKEDY PROTIREČIACE. AK JE TOMU TAK, JE VHODNÉ TEST ZOPAKOVAŤ, TEST SA MOHOL KONAŤ V NESPRÁVNOM ČASE (šteňa mohlo byť primladé, najedené, vystrašené, ospalé atď..)

( prevzaté z časopisu Kynologická revue 07/2003)

 

Volhardové osobnostné testy

Podmienky za ktorých sa vykonáva Puppy Aptitude Test (PAT) :
Ideálny termín pre testovanie šteniat je 7. týždeň, pokiaľ možno presne 49.deň. Pri 6. týždni a skôr nie je ešte nervová sústava celkom vyvinutá. Ak je skúška medzi 8-10 týždňom, údaje môžu byť skreslené z dôvodu, že šteňa prechádza prirodzeným vývinovým štádiom strachu a preto je nutné k testom pristupovať opatrne.
Šteniatka sa testujú bez prítomnosti súrodencov, v priestore, ktorý ich nerozptyľuje a neodvádza pozornosť Šteňatá majú byť testované pred kŕmením, v dobe, keď sú živé a hravé a nie v deň očkovania či odčervenia. Je nutné zachovať jednotný prístup pri testovaní všetkých šteniat vo vrhu. Je vhodné striedať mierne stresujúce prvky testu a fázami neutrálnymi.
Aby sa predišlo skresleniu výsledkov pri testovaní, je vhodné, aby šteňatá neboli testované chovateľom (ani inou dôvernou osobou, ktorú šteňatá už poznajú), ale niekým koho šteňatá nepoznajú. Priateľ chovateľa, alebo jeden z nadobúdateľov šteniat môže bez problémov tento test uskutočniť.

Osobnostný test (A - E)

A - Sociálna náklonnosť (svorkový inštinkt)
Šteňa sa umiestni do daného priestoru cca 1m od skúšajúceho. Skúšajúci si kľakne a láka šteňa k sebe jemným potleskom. Testuje sa tým stupeň sociálnej náklonnosti k človeku, dôvery alebo nedôvery 
• 1.  Prichádza okamžite, vztýčený chvost, poskakuje, hryzie do rúk
• 2.  Prichádza okamžite, vztýčený chvost, drgá labkami, líže ruky
• 3.  Prichádza okamžite, vztýčený chvost
• 4.  Prichádza okamžite, spustený chvost
• 5.  Prichádza váhavo, spustený chvost, poskakuje
• 6.  Neprichádza

B - Nasledovanie človeka (svorkový inštinkt)
Skúšajúci vstane a pomaly odchádza, pričom povzbudzuje šteňa k nasledovaniu. Skúšajúci sa uistí, že šteňa ho vidí odchádzať. Láka šteňa slovne, čím priťahuje jeho pozornosť. Testuje sa tým ochota nasledovania človeka
• 1.  Okamžité nasledovanie, vztýčený chvost, pletie sa pod nohy, hryzie do chodidiel 
• 2.  Okamžité nasledovanie, vztýčený chvost, hryzie do chodidiel 
• 3.  Okamžité nasledovanie, vztýčený chvost
• 4.  Okamžité nasledovanie, spustený chvost 
• 5.  Váhavé nasledovanie, spustený chvost
• 6.  Nenasleduje, alebo odchádza preč

C - Obmedzovanie slobody (inštinkt obrany alebo úteku)
Skúšajúci si čupne, jemne prevráti šteňa na chrbát a pridrží ho ľahkým tlakom jednej ruky 30 sekúnd. Testuje sa tým stupeň dominancie alebo submisívnosti a schopnosť jeho ovládania sa v ťažkých situáciách.
• 1.  Šteňa sa prudko vzpiera, metá sa, hryzie
• 2.  Šteňa sa prudko vzpiera, metá sa
• 3.  Je kľudné, vzpiera sa, ukľudnené s očným kontaktom 
• 4.  Najprv sa vzpiera, potom sa skľudní
• 5.  Nevzpiera sa, je bez očného kontaktu
• 6.  Nevzpiera sa, bráni sa očnému kontaktu

D - Spoločenská dominancia (svorkový inštinkt)
Skúšajúci si kľakne a šteňa postaví, alebo posadí po svojej ľavej strane. Jemne hladí jeho hlavu a chrbát pokiaľ sa správanie šteňaťa v činnosti neustáli. Testuje sa tým stupeň akceptácie spoločenskej dominancie človeka.
• 1.  Skáče, strká labkami, hryzie, vrčí
• 2.  Skáče, strká labkami
• 3.  Túli sa k skúšajúcemu a pokúša sa mu olizovať tvár
• 4.  Krúti sa, líže ruky
• 5.  Prevráti sa na chrbát, líže ruky
• 6.  Utečie a nevráti sa

E - Dominancia pri prenášaní (inštinkt obrany alebo úteku)
Skúšajúci zoberie šteňa do oboch rúk, držiac ho za hrudník dlaňami hore s prekríženými prstami. Jemne ho prenesie pol metra nad zemou a drží ho tak 30 sekúnd. Testuje sa tým stupeň akceptácie dominancie v čase keď nieje šteňa schopné ovládať svoju pozíciu.
• 1.  Šteňa sa prudko vzpiera, pokúša sa hrýzť
• 2.  Šteňa sa prudko vzpiera
• 3.  Striedavo sa ukľudňuje a vzpiera
• 4.  Nevzpiera sa, je uvoľnené
• 5.  Nevzpiera sa, telo je mierne stuhnuté
• 6.  Nevzpiera sa, telo je úplne stuhnuté

Test pracovných vlôh (F - J)

F - APORTOVANIE (lovecký pud)
Skúšajúci si čupne vedľa šteňaťa a upútava jeho pozornosť loptičkou z papiera.
Keď šteňa bezpečne javí záujem o loptičku, skúšajúci ju hodí nie ďalej ako 1m pred šteňa a vyzýva ho, aby šteňa prinieslo loptičku.
Testuje sa tým stupeň ochoty šteňaťa urobiť niečo pre človeka. Spolu so spoločenským ukazovateľom je to aj ukazovateľ nakoľko bude šteňa ľahko alebo ťažko cvičiteľné pri tréningoch.
• 1.  Naháňa predmet, zdvihne ho a ihneď utečie
• 2.  Naháňa predmet, stojí nad ním, nevracia sa
• 3.  Naháňa predmet, zdvihne ho a vracia sa k skúšajúcemu
• 4.  Naháňa predmet, vracia sa bez neho ku skúšajúcemu
• 5.  Začne naháňať predmet, ale cestou stráca záujem
• 6.  Nenaháňa predmet

G - CITLIVOSŤ NA DOTYK
Skúšajúci nahmatá tenkú kožu medzi prstami na jednej z predných labiek šteniatka. Jemne ju stláča medzi ukazovákom a prstom. Tento tlak sa postupne zvyšuje pričom sa počíta do 10. Skúšajúci prestane s tlakom akonáhle šteniatko sa odťahuje, alebo preukazuje nepohodlie. (Nepoužívajte pri testovaní nechty. Vyvíjajte tlak zľahka až kým sa nedostaví reakcia šteňaťa.) Testuje sa tým stupeň citlivosti na dotyk, kľúčový pri výbere a voľbe výcvikových prostriedkov.
• 1.  Reakcia pri odpočte od 8 hore
• 2.  Reakcia pri odpočte od 6 do 7
• 3.  Reakcia pri odpočte od 5 do 6
• 4.  Reakcia pri odpočte od 2 do 4
• 5.  Reakcia pri odpočte od 2 do 3

H - CITLIVOSŤ NA ZVUK (lovecký pud)
Šteniatko umiestnite do stredu testovacieho priestoru a pomocník stojací mimo priestor vydá ostrý zvuk podobný zabubnovaniu kovovej lyžice na dno kovovej panvice. 
Skúma sa stupeň citlivosti na zvuk.
• 1.  Počúva a lokalizuje zvuk, zašteká vydá sa za zvukom 
• 2.  Počúva a lokalizuje zvuk, zašteká.
• 3.  Počúva a lokalizuje zvuk, preukáže záujem a vydá sa za zvukom
• 4.  Počúva a lokalizuje zvuk
• 5.  Prikrčí sa, cúva, skrýva sa 
• 6.  Ignoruje zvuk, nepreukazuje záujem

I - CITLIVOSŤ NA POHYB (lovecký pud)
Šteniatko umiestnite do stredu testovacieho priestoru. Uterákom uviazaným na šnúrke pošklbávame po zemi pol metra pred šteniatkom. Testuje sa stupeň záujmu o pohybujúci sa objekt.
• 1.  Zazrie, napadne a hryzie
• 2.  Zazrie, šteká, chvost je hore
• 3.  Prejaví záujem, prichádza preskúmať
• 4.  Zazrie, šteká, chvost má stiahnutý
• 5.  Utečie, skrýva sa

J - VYROVNANOSŤ (inštinkt obrany alebo úteku)
Otvoríme dáždnik asi 1,5 m od šteňaťa a jemne ho položíme na zem.
Testuje sa reakcia šteňaťa na neznámy objekt.
• 1.  Zazrie dáždnik a uteká k nemu, berie do papuľky, alebo hryzie
• 2.  Zazrie dáždnik a prichádza k nemu so záujmom ho ovoniava
• 3.  Pozerá a prichádza ho preskúmať
• 4.  Sadne si a pozerá, ale neprichádza k nemu
• 5.  Uteká od dáždnika preč
• 6.  Nepreukazuje žiadny záujem

 

Interpretácia výsledkov

Prevaha bodov 1:
Šteňa je extrémne dominantné, priebojné a bude sa chcieť vždy uplatniť. Vie byť agresívne a dá sa ľahko vyprovokovať k hryzeniu. Jeho dominantná povaha sa bude brániť ľudskému vedeniu. Nie je vhodné do rúk začiatočníkov a ľudí slabej, nedôslednej povahy. Šteňa má predpoklady sa stať dobrým strážnym a pracovným psom. Hodí sa do rodiny s dospelými jedincami, ktorí už majú skúsenosti so psami. 

Prevaha bodov 2:
Šteňa je dominantné a majúce snahu sa uplatniť. Môže byť vyprovokované k hryzeniu, ale pri správnom vedení ochotne akceptuje človeka ako svojho pána. Nie je vhodné do rúk začiatočníkov a ľudí slabej, nedôslednej povahy. Šteňa má predpoklady sa stať dobrým pracovným a výstavným psom. Hodí sa do rodiny s dospelými jedincami, ktorí už majú skúsenosti so psami.

Prevaha bodov 3:
Šteňa je priateľské a pripravené pracovať. Ochotne prijíma výcvik a drezúru za rôznych situácií. Je veľmi prispôsobivé a dobre zvláda nástrahy životného prostredia, za predpokladu, že sa s ním jedná korektne. Nie je celkom vhodné do rodín s malými deťmi a rodín starších alebo málo aktívnych ľudí.

Prevaha bodov 4:
Šteňa je ľahko ovládateľné a prispôsobivé. Vďaka submisívnej (podriadenej) povahe bude vždy hľadieť na človeka ako svojho pána. Toto šteňa je jednoduché vychovávať a cvičiť, je spoľahlivé k deťom. Aj keď nie je dostatočne sebavedomé je veľmi príjemným domácim miláčikom. Je menej vhodné na prácu ako šteňa s prevahou bodov 3, ale jeho prejavy sú nežné a milujúce.

Prevaha bodov 5:
Šteňa je mimoriadne submisívne, nemá dostatok sebadôvery. Je veľmi viazané na svojho pána a vyžaduje jeho neustálu spoločnosť a povzbudenie. Ak sa s týmto šteňaťom bude zaobchádzať nekorektne, vyrastie z neho veľmi plachý a bojazlivý pes.
Z toho dôvodu sa najviac hodí k starším ľuďom, ľuďom chorým a k ľuďom s nenáročnými požiadavkami a ustáleným životným štýlom. 

Prevaha bodov 6:
Šteňa je samostatné a nezávislé na človeku. Vyrastie z neho pes, ktorý nedokáže milovať a byť oddané človeku. Nevyžaduje jeho spoločnosť. V zásade je pri vhodnej socializácii vzácnosťou vidieť takéhoto psa, avšak existuje viacero plemien, ktoré boli vyšľachtené práve k týmto vlastnostiam  kde sa vyžaduje určitý stupeň nezávislosti. Zadovážením si takého psa je nutné prijať kompromis a zmieriť sa s tým, že pes nikdy nebude silne viazaný k pánovi.

 

* Väčšine majiteľov bude najviac vyhovovať šteňa hodnotené bodmi 3-4. 
Šteňa hodnotené bodmi 1-2 vyžaduje skúseného majiteľa, kt. bude schopný najlepšie využiť jeho pracovný potenciál.

(Prevzaté z kynologického časopisu: Pes přítel člověka 8/2010)